Wednesday, June 27, 2007

اعتراض بنزینی

ناگهان اعلام شد که از ساعت 12 امشب بنزین سهمیه بندی می‌شود. تا حالا که چند پمپ بنزین را مردم شهیدپرور با خاک یک‌سان کردند. تا بقیه‌اش چه شود خدا می‌داند.
محمودجان «سفت بخواب» که ما امشب بیداریم تا صبح.
پ.ن. در شرق تهران 2 پمپ بنزین یکی در محدوده‌ی تهران‌پارس [خاقانی] و دیگری در خیابان وثوق آسیب جدی دیدند. اولی را گوئی بلکل به آتش کشیده‌اند و ماشین آتش نشانی را نیز هم! دومی اما تمام دستگاه‌ها و ساختمان را تخریب کردند. خبر رسیده که چندتائی هم در خیابان شریعتی گویا آتش گرفته‌اند.