Friday, August 19, 2005

علی و والسلام

خوش است با نام مولا باده خوردن
آنان که علی خدای خود می دانند ..... کفرش به کنار عجب خدائی دارند

Sunday, August 14, 2005

استفاده صلح آمیز


لطفا خبر آخرین استفاده خردمندانه و صلح آمیز از انرژی را بخوانید. یک تانکر بنزین به دلیل حواس پرتی، در جایگاه پمپ بنزین 109 خاوران هفت هزار لیتر بنزین را در جوی خیابان ریخت و باعث نابود شدن 67 خودرو در خیابان شد. شما فکر کنید هفت هزار لیتر بنزین چطور در جوی خیابان راه می افتد؟ و بعد چگونه در اثر یک اشتباه یکی از شهروندان یک شئی مشتعل به جوی آب پرتاب می شود و باعث انفجار و آتش سوزی می گردد؟ در این آتش سوزی تمام ماشین هایی که کنار خیابان بودند سوختند و از ۲۰ تا ۱۰۰0 درصد آسیب دیدند.
سووال ملی: محض رضای خدا یکی بگوید مشابه چنین حوادثی با این میزان و شدت خسارت در کدام کشور دنیا می افتد؟ چرا فقط هنر نزد ایرانیان است و بس؟ چطور ممکن است کسی اینقدر راحت استفاده غیرصلح آمیز از بنزین بکند و بعد هیچ مشکلی با اورانیوم نداشته باشد؟ بنا به گفته یکی از وبلاگ ها، یک هموطن ایرانی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی استراتژی کشور را در مورد انرژی هسته ای مشخص کرد. وی گفت: ما دست از هیچ چیز هسته ای مان برنمی داریم و به آمریکا هم اجازه نمی دهیم که جلوی چیز هسته ای مان را بگیرد. البته فعلا که مسوولان انرژی هسته ای چیز هسته ای شان را در اصفهان گرفته اند توی دست شان و دارند آنرا نشان جهانیان می دهند.
در روزنامه "روز" شماره 68