Tuesday, June 24, 2008

بسم الله الفیلتر الجبارین

خوب به سلامتی رفتیم قاطی فیلتری‌ها. کسی می‌داند چرا مثلاً سپنتا مرا فیلتر کرده؟

1 نظر:

Blogger رستن:عینِ.الف نوشته...

بعضی از آی‌اس‌پی‌ها از صبح امروز کل بلاگر رو فیلتر کردن! تنها نیستی. والا

7:13 PM  

Post a Comment

خانه >>