Saturday, June 14, 2008

تنهایی

تو این بار نیستی. فردا باز عمل جراحی دارم. باز بی‌هوشی؛ باز درد. تو نیستی اما. فرق در این‌جاست. تنهایی.

3 نظر:

Anonymous گاوخونی نوشته...

هر‌آن‌که جانب اهل وفا نگه‌دارد/ خداش در همه‌حال از بلا و تنهایی و بی‌هوشی و درد و غصه نگه‌دارد ... نه‌غصه رفیق

12:32 PM  
Anonymous maryambanoo نوشته...

اگر تنهاترین تنهایان شوم باز خدا هست او که جانشین تمام نداشتن ها است

12:52 PM  
Anonymous مينو نوشته...

:((((((
مينو با تمام وجودش كنارته

1:36 PM  

Post a Comment

خانه >>