Sunday, July 01, 2007

غزل‌گاه

صبح زود که از خواب پا می‌شوی. یک غزل حافظ هم حفظ کن. می‌میری؟

2 نظر:

Anonymous داستانك نوشته...

خداييش نه
راست مي گي
يه بار خواستم تو خدمت امتحان كنم نشد/
دوباره امتحان مي كنم/

8:25 PM  
Blogger Saoshyant نوشته...

البته جمله‌ی نوشته شده برای خودم بودها. دور از جان کسی.

8:38 PM  

Post a Comment

خانه >>