Friday, September 21, 2007

مقام عظما و YouTube

دیروز سفارش طراحی یک مجله‌ی تخصصی گرفتم. صاحب کار کچلم کرد که صفحه‌ی پشت جلد حتماً باید عکس مقام عظما باشد. جستجویی کردم در گوگل که عکس‌های سایز بزرگ را پیدا کند، دوتای اولی را که می‌زدم، وسط کار با ADSL 256 صفحه بی‌خیال کامل شدن می‌شد. من هم سمج، اما نشد که نشد. اینترنت فیلتری مثل این‌که به سایت آقا هم گیر داده بود. باید نامه بنویسم 4 تا فحش از جنس انصار بدهم به وزیر ارتباطات و مثلا فن آوری. ده دفعه‌ای که سعی کردم و نشد، برای خستگی در کردن رفتم YouTube بازی. همین که یک کمدی باز کردم دیدم به! عکس مثل فرفره شروع به دانلود شدن کرد. متعجب شدم شدید. نیاز به محرک داشت؟

1 نظر:

Anonymous سیدعباس سیدمحمدی نوشته...

سلام
قبول باشد طاعات و عبادات و افکار و اذکار
امروز رفتم قم
منی که شدیداً مسافرت هراس هستم
هم زیارت دلچسب
هم فاتحه ای بر سر مزار طباطبائی و مطهری و چند نفر دیگر

9:28 PM  

Post a Comment

خانه >>