Wednesday, March 12, 2008

بگرد... هست

پشت مینی‌بوس نمره آبادان 11، درشت نوشته بود:
گشتم بود.
بگرد هست.

و این حاصل تمام این روزهای من است.

2 نظر:

Anonymous mojgan نوشته...

پویندگی تمامی معنای زندگی ست
«هرگز «نگرد، نیست
سزوار مرد نیست

«من طَلَبَ شیئاً و جَدَّ وَجَدَ»

8:05 PM  
Anonymous سوسن جعفری نوشته...

درود ... چه نکته‌ای ...


سال نو مبارکتان جناب سوشیانت ...همین!

3:46 PM  

Post a Comment

خانه >>