Saturday, August 25, 2007

شریعتی و مشغولیت‌های روزانه

1- بعد از واکنش‌های افراد زیادی که بر له یا علیه نوشته‌ی گنجی در نقد شریعتی، چیزی گفته یا نوشته بودند؛ مصمم شدم تا با انتخاب چند کتاب از او، به شیوه‌ی گنجی، جملاتی را که وی در وصف آزادی و حقوق آدمیان گفته بود را پشت سر هم ردیف کنم! این شیوه‌ی نگارش البته غیر دقیق و غیرعلمی‌ست. فقط می‌خواهم برای کسانی که قصد دارند شریعتی را از دریچه‌ی کسی مانند گنجی، مثل یک فاشیست به تمام معنی بشناسند، و او را مثال تمام نمای یک بعدی بودن بدانند، پنجره‌ی دیگری باز کنم. خوشبختانه کتاب‌هایی که من در اخیار دارم به گونه‌ای فیش‌برداری و خط کشی شده هستند که کار را برای‌ام بسیار سهل و راحت می‌کند. بعد از آن به این نتیجه برسیم که اصولاً نقد شریعتی باید چگونه باشد یا منی که نقاد وی خواهم بود باید چه انصاف‌هایی را در نقد وی روا دارم.
2- سرم بسیار شلوغ است. کار برای عملی کردن قول و قرارهایی که در ابتدای سال با خودم گذاشتم هرچند که امانم را، خصوصاً در بخش معاش بریده، اما لذت بخش است. فوق لیسانس هم که داستان خود را دارد. معرفة الابلیس کذایی را هم جدی گرفتم و اگر وقتی بیابم به استنساخ و استخراج رموز و غرایب در خصوص جناب شیطان، از کتب قدیمی و چاپ سنگی که برخی‌شان هم مو به تن آدم سیخ می‌کند؛ می‌پردازم. این عالم ظلمات هم عالمی‌ست ها!
3- اواخر هفته باز راهی شهر مشهدم. خدا را شکر می‌کنم که به بهانه‌ای بس زیبا و گوارا که خود می‌داند، تشرفاتم به آن دیار را افزون کرده. از کریمی چو او جز این هم انتظاری نمی‌توان داشت که وقتی هدیه می‌دهد کامل و بی‌نقص می‌دهد.
4- بیتی از حضرت حافظ به تفال:
ای عاشقان روی تو از ذرّه بیشتر
من کی رسم به وصل تو کز ذرّه کمترم؟

1 نظر:

Anonymous مینو نوشته...

یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از چنگ ملامت ...

3:41 PM  

Post a Comment

خانه >>