Sunday, August 26, 2007

قرار است یعقوب را زندانی کنند!

مسخره بازی‌ها تمامی ندارد. بعد از این همه سال یعقوب را که تازه یادعلی هم بود گرفتند و علناً به جرم تخیل می‌خواهند برای‌اش پاپوش درست کنند. به استحضار آقایان می‌رسانم که:
1-سوتی ندهید. اونی که گرفتار چاه شد، یوسف پسر یعقوب بود، نه خود یعقوب.
2- شما مطابق سنن هزاران ساله، حداکثر می‌توانید پسر یعقوب را به زندان بفرستید. حالا یا یوسف یا «آداب بی‌قراری»
3- شما آن‌قدر نفهمید و بی‌رحم که برای تخیلات یعقوب و گریه زاری‌اش می‌خواهید او را به زندان بفرستید. خاک بر سرتان. مثل این‌که حتماً یکی باید زندان برود تا دلتان خنک شود.
4- حالا بردید و در زندانش هم انداختید؛ آن دنیا جواب مرتضی علی را چگونه می‌دهید؟ نمی‌گوید این که یاد ما بود را چرا به این روز انداختید؟ باز هم خاک بر سرتان که نه دنیا دارید نه آخرت.
پ.ن. بنده همچی یه خورده تنم به تن عشایر لر برخورد غیر فیزیکی کرده. لذا اگر چیزی گفتم که درست نبود خودتان درست‌اش کنید.