Friday, December 07, 2007

شب‌های پاییز

شب‌های ملال آور پاییز است
هنگام غزل‌های غم‌انگیز است
گویی همه غم‌های جهان امشب
در زاری این بارش یکریز است
.
.
.
سهل است که با سایه نیامیزند
ماییم و همین غم که خوش‌آمیز است
(ه. الف. سایه)

1 نظر:

Blogger rafiee نوشته...

سلام
جدا عذر خواهم
هرگونه توضیحی ،بهانه آوردن است ولی قصد آن نبود که شما لطف کرده بودیدو نواخته بودید
متن عذرخواهی هم در عنوان یادداشت درج شد.
بازهم شرمنده

10:28 AM  

Post a Comment

خانه >>