Monday, November 19, 2007

چارتاقی ی نیاسر کاشان


برای اطلاعات بیشتر به این‌جا و این‌جا مراجعه کنید. برای دیدن عکس در اندازه‌ی بزرگ‌تر هم می‌توانید روی آن کلیک نمایید.