Sunday, October 22, 2006

لطف پیر خرابات

برای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر، بر روی آن کلیک نمائید.

1 نظر:

Anonymous تهرانی نوشته...

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست.....ا

6:58 PM  

Post a Comment

خانه >>