Monday, August 27, 2007

اعداد

طرف [رئیس بانک ملت شعبه...] می‌گفت هفته‌ی پیش یکی آمده بود وام می‌خواست 600 میلیارد تومان. کارشناسی که کردیم، فقط املاک‌اش 2000میلیارد تومان ارزش داشت؛ کمسیون گذاشتیم، هفت روزه وام را پرداخت کردیم با بازپرداخت 4 ماهه و سود 14درصد.
نکته: برای وام 200هزار تومانی بچه‌های اداره حداقل 1 ماه می‌دویدند.

1 نظر:

Anonymous مانی نوشته...

دقیقا...
با یاد می‌آرم دنبال پول دویدن‌ها رو...

9:44 AM  

Post a Comment

خانه >>