Saturday, December 08, 2007

دست من

2 نظر:

Blogger elic نوشته...

baz nemishe chera

7:41 PM  
Anonymous Anonymous نوشته...

بسم الله الرحمان الرحیم
سلام علیکم

چند سال قبل از فردی شنیدم
که دیده یا شنیده بود تلویزیون قسمتی از صدای علی ی شریعتی را پخش می کند

مضمون حرف شریعتی این بوده
ای علی
یک ضربت در روز خندق زدی
کجایی که دنیا نیازمند است تو بیایی و یک ضربت دیگر بزنی

آقا من چند سال است از این و اون پرسیدم ولی پیدا نکردم این صحبت در کدام کتاب شریعتی است

تهران
سیدعباس سیدمحمدی

3:33 PM  

Post a Comment

خانه >>