Monday, November 20, 2006

غم بی‌­هم­‌زبانی

گیرم که آب و دانه دریغ­‌ام نداشتند
چون می­‌کنند با غم بی­‌هم­‌زبانی­‌ام؟
مرحوم استاد محمد حسین شهریار

1 نظر:

Anonymous دينا نوشته...

نداشتن هم زبان بد است و از آن بدتر زماني است پس از مدتها بفهمي نه تو زبان هم زبانت را درست فهميده اي نه او زبان تو را!

7:14 PM  

Post a Comment

خانه >>