Wednesday, March 21, 2007

بیت عیدی

همین حالا به رفیقی مشفق زنگ زدم برای تبریک عید. یک بیتی عیدی داد همان پشت تلفن که عجیب زیبا بود. گفتم که شما را هم میهمان کنم و اگر نام شاعرش می‌دانید راهنمائی‌ام کنید. شاعر می‌فرماید:
از طریق خاصیت بگریزد از آهن پری
آن پری رو، از شگرفی روز و شب با آهن است!
توضیح هم این‌که در قدیم جماعت برای دور کردن جن و پری به نقوشی بر روی آهن متوسل می‌شدند. حال شاعر؛ تعجب زده‌ی دل چون آهن معشوق پری روئی است که روز و شب همراه وی است و از آن دوری نمی‌کند.

2 نظر:

Blogger **maryam نوشته...

سلام.همینست دیگر.دنیاست
الا ای پیر فرزانه مکن منعم زمیخانه
که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم
سال نو مبارک اینم عیدیه من.میپذیری؟

1:16 AM  
Blogger **maryam نوشته...

که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم

1:19 AM  

Post a Comment

خانه >>