Thursday, April 10, 2008

رو‌به‌روی بهشت

حالا درست رو‌به‌روی منی. در اتاق منی... حالا زندگی من شروع می‌شود... بهشت از آن من است. بی هیچ تقوایی در خور این بهشت.

1 نظر:

Anonymous diako نوشته...

خوشا به حال شما... هزاران بار خوش به حالتان... .

10:45 PM  

Post a Comment

خانه >>