Monday, April 28, 2008

راه‌ها

تمام راه فکر می‌کردم کنار منی. فقط لحظه‌ای خواب لازم بود تا سرم را بر بازوی پیرمرد چینی کناری بگذارم.

1 نظر:

Anonymous مینو نوشته...

رو‌به‌روی بهشت
حالا درست رو‌به‌روی منی. در اتاق منی... حالا زندگی من شروع می‌شود... بهشت از آن من است. بی هیچ تقوایی در خور این بهشت.
یادش به خیر
حالا من موندم و ...
....

10:54 PM  

Post a Comment

خانه >>