Friday, June 16, 2006

مشق قدیم


از دل­مشغولی­های پدربزرگ در اوان جوانی یکی خط نوشتن بود و کتابت. هنری که سینه به سینه به من هم رسید. نمونه­ای از خط او را که در همان جوانی نوشته (چیزی حدود 65 سال پیش) و گویا تمرین صرف و نحو عربی بوده را این­جا گذاشتم به یادگار.
برای دیدن در ابعاد بزرگتر بر روی عکس کلیک کنید.

1 نظر:

Anonymous ش نوشته...

پدر بزرگت کسی بوده...

4:04 AM  

Post a Comment

خانه >>