Thursday, November 23, 2006

همایش غیر تخصصی!

همایش صابئین مندائی برگزار شد و در یک کلام غیر از نیم ساعت اول، باقی جلسه از نظر نظم افتضاح بود. فکر نمی­کردم ابطحی مجری جلسه باشد و اداره­ی جلسه را هم خود به عهده گیرد. حداقل فهمیدم که عرضه­ی جمع­و­جور کردن این­چنین جلساتی را ندارد. فکرش را بکنید وقتی صدای زنگ گوشی­های تلفن همراه مثلا مستمعین یک لحظه قطع نشود، موبایل معروف ابطحی که کنار میکروفون هم هست ناگهان باعث پارازیت­های وحشتناک وسط سخنان فردزاده (روحانی مندانی) شود. خلاصه بی­نظمی در حد وفور قابل مشاهده بود.
این­جا ایران است دیگر! توقع بیشتری دارید؟!