Sunday, April 01, 2007

قصه‌ی شمع

این شعر سعدی را یادتان می‌آید، در کتاب‌های دبیرستان؟
شبی یاد دارم که چشمم نخفت - شنیدم که پروانه با شمع گفت
که من عاشقم گر بسوزم رواست - تو را گریه و سوز باری چراست؟
حالا بشنوید. (فایل فلش)
آهنگ از استاد فرامرز پایور. با صدای استاد محمدرضا شجریان.

Labels: