Thursday, January 12, 2006

صدای شجریان در جوانی

نمی دانم چند نفرتان تا بحال صدای استاد شجریان ِ 30-20 سال پیش را شنیده اید.
شجریان در آن دوره به شیوه ی خاصی به اصطلاح چپ کوک می خوانده. این جنس صدا را بعدها در آوازهائی از مرحوم بسطامی هم شنیدیم. امروزه که پدیده ی "ادای شجریان درآوردن" مُد شده و هر کس و ناکسی سعی دارد صدایش را شبیه شجریانِ امروزی کند و بخواند، بد نیست سری هم به آرشیوهای قدیمی صدای استاد بزنیم تا ببینیم آیا کسانی که امروزه این گونه اند، می توانند مانند آن دوره ی وی بخوانند؟!
متاسفانه گویا استاد هیچ رغبتی برای انتشار اینگونه آثار ندارد. نمی دانم چرا. اما به گفته ی خودش در مصاحبه ی چند سال پیشش با مجله ی "فیلم" آنقدر انواع مختلف و شیوه های متفاوت آوازی را مخصوصا با "لطفی" اجرا کرده که حد و حساب ندارد.
نمونه ی زیر یکی از آنهاست که در آرشیو" آواها" موجود است. صدای شجریان در آن زمان واقعا "هل من مبارز" می طلبیده.
برای شنیدن نياز به فلش پلی‌ير دارید

Labels:

3 نظر:

Anonymous zaagato نوشته...

درود:
ان برنامه گلها (اگر اشتباه نکنم 107 بود) با ستار استاد عبادی رو شنیدید؟ که...:
بیا که نوبت صلح است و دو ستی و عنایت/به شرط انکه نگویی از انچه رفت حکایت
واقعا ادم رو میخکوب میکنه

3:17 PM  
Anonymous Anonymous نوشته...

ای کاش آن برنامه ء 107 گلها را به پیوست ِ این نوشتار میگذاشتید که ما هم میخکوب می شدیم

7:17 AM  
Anonymous zaagato نوشته...

درود:
شما ادرس برای اپلود معرفی کنید به روی چشم.

10:27 PM  

Post a Comment

خانه >>